Opgørelse af antal stipladser med svin over 30 kg (IE-brug)

Besvaret den 18-05-2017

Spørgsmål

Når vi skal vurderer, om et smågrise og slagtesvinebrug er et IE-brug, så er det antallet af stipladser til fedesvin over 30 kg. Jeg har et brug, der har smågrise 18 - 40 kg. Skal de så deles op med angivelse af stipladser til smågrise 18 - 30 kg og slagtesvin 30 - 40 kg?


Svar

Ja. Alle stipladser (dvs. antal dyr ad gangen efter dansk praksis), som optages af svin over 30 kg skal indgå i opgørelsen, som víser, om husdyrbruget er omfattet af IE-direktivet.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken