Gælder byggeblad også for kvie hoteller

Besvaret den 17-06-2009

Spørgsmål

Omfatter landbrugets byggeblad nr 095.03-01 også opdræt af kvier til malkebesætninger (kviehotel) og opfedning af tyrekalve/stude.

Spørgsmålet stilles for at afklare om der skal/kan stilles vilkår om fast gulv i forbindelse med en tilladelse/godkendelse af et dyrehold.


Svar

Det er ikke hensigten med byggebladet, at det skal gælde for intensiv kvægproduktion (selv om ordlyden i byggebladet ikke er helt tydelig). Byggeladet gælder således, som du skriver, ikke for opdræt af kvier til malkekvægbesætninger.