Retlig lovliggørelse af husdyrbrug uden miljøgodkendelse

Besvaret den 12-04-2016

Spørgsmål

Vi har opdaget at vi i kommunen har et husdyrbrug som i 2004 ændrede sit dyrehold til 903 årssøer – altså til over IPPC grænsen. Husdyrbruget indsendte ikke en ansøgning om godkendelse inden 1. januar 2006, som krævet i bekendtgørelsen nummer 878 af 19. september 2005. Kommunen gjorde dengang ikke opmærksom på, at der var krav om, at husdyrbruget skulle godkendes.

Husdyrbruget har ikke siden indsendt en ansøgning om godkendelse eller i øvrigt ændret på produktionen.

Vi er klar over, at husdyrbruget skal have en godkendelse. Men efter hvilken lov skal vi give godkendelsen, kan det være efter den daværende lov § 33 i Miljøbeskyttelsesloven eller skal det være efter § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.


Svar

Der skal uden tvivl ske en lovliggørelse af forholdet. Det er dog ikke entydigt, hvilket retsgrundlag en retlig lovliggørelse skal ske efter. Miljøstyrelsen finder, at lovliggørelse gennem miljøgodkendelse af husdyrbrug bør ske på grundlag af den lovgivning, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. Dvs. at godkendelsen gives efter husdyrgodkendelseslovens § 12.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken