Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Landbrug

IT-ansøgningssystemets beregningsmoduler og kortgrundlag vil blive udviklet yderligere for at forbedre rammerne for den kommunale sagsbehandling samt for at gøre systemet mere robust. Vi planlægger bl.a. følgende tiltag:
• Gøre det muligt at anvende systemet som sagsbehandlingssystem.
• Udvikle ansøgningen så den kan fungere som miljøteknisk redegørelse.
• Skabe mulighed for at systemet i højere grad kan anvendes til scenarieberegninger under sagsbehandlingen.

Printvenlige skærmbilleder kan lette sagsbehandling


I den nuværende udformning modtager kommunerne ansøgningen som et PDF-dokument. I en fremtidig udformning af systemet vil ansøgningen kunne bestå af printvenlige skærmbilleder, der giver mulighed for, at sagsbehandlere kan skrive tekst i specielle bokse mellem de forskellige afsnit i ansøgningen. Derimod kan sagsbehandleren ikke redigere i den tekst, der er skrevet af ansøgeren. Med en sådan ny udformning af systemet vil kommunerne kunne udfærdige den endelige afgørelse på baggrund af teksten formuleret i selve ansøgningen.

Forbedring af redigeringsfunktion

Desuden bliver tekstredigeringsfunktionen forbedret, så det fremover bliver muligt at skive formateret tekst samt indsætte tabeller og benytte sig funktioner, der kan gøre teksten mere overskuelig.

Vi planlægger også at forbedre systemet med et egentligt sagsstyringsmodul og skabe mulighed for scenarieberegninger.

Disse udbygninger af systemet vil naturligvis ske i nært samarbejde med KL og den kommunale brugergruppe.