UVISA - Kommunernes nye obligatoriske moniteringssystem

Landbrug

I uge 19 bliver ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk udbygget med et nyt moniteringsmodul. Modulet vil gøre det muligt for både ansøger og kommune at følge den enkelte ansøgnings rejse igennem sagsbehandlingssystemet. Det vil også fremgå af moniteringssystemet, hvor mange dage en ansøgning har tilbragt i sagsbehandlingens forskellige stadier samt en ansøgnings totale antal sagsbehandlingsdage.

Indførelse af monitering af ansøgninger er en direkte udløber af den nye husdyraftale mellem KL og regeringen, hvormed kommunerne forpligter sig til løbende at registrere oplysninger for hver enkelt sag om husdyrgodkendelser i moniteringssystemet. Kommunerne skal bl.a. angive tidspunktet for, hvornår ansøgninger indsendt inden 1. august 2009 er vurderet at være fuldstændige.

Hensigten med det nye moniteringsmodul er, at ansøger og kommune til enhver tid kan se i hvilken sagsbehandlingskategori sagen befinder sig, samt at man løbende kan opgøre antallet af behandlingsdage for den enkelte sag. Optællingen af behandlingsdage på sager skal i sidste ende bruges til at vurdere, hvorvidt husdyraftalens frister for sagsbehandlingstider er overholdt.

Moniteringssystemet er døbt UVISA for de fem kategorier en ansøgning skal igennem:

  • U behandlet
  • Visiteret
  • behandling
  • S upplerende oplysninger
  • A fgjort.