Husdyrgodkendelse.dk

Kommunerne behandler ansøgninger om tilladelse og godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug.

Digital ansøgning om godkendelse for husdyrbrug

Ansøgning om godkendelse for husdyrbrug (§ 16a)

Etablering af husdyrbrug kræver forudgående miljøgodkendelse fra kommunen, hvis husdyrbruget er større end:

  • Husdyrbrug med en årlig ammoniakemission på mere end 3.500 kg, eller
  • IE-husdyrbrug, dvs.  
  • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
  • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
  • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Ansøgning om tilladelse for husdyrbrug (§ 16b)  

Etablering af husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten forudsætter kommunens forudgående tilladelse. 

I første omgang er det således afgørende, at det ansøgte ikke indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år eller flere stipladser end de grænser, der er nævnt ovenfor.

Grænserne for hvornår der kræves tilladelse er:

  • 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet er dyretyper på dybstrøelse som nævnt i nr. 1, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning). Bestemmelsen er alene relvant for ejendomme, hvor der ikke produktionsareal på ejendommen, hvor der opstaldning hele året.
  • 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
  • 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.
  • 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af de lige ovenfor nævnte grænser.