Verifikation

Efter at dokumentationsmaterialet er blevet vurderet udsteder ETA Danmark en verifikationserklæring med angivelse af teknologiens miljøeffekt.

Efter ETA Danmark i samarbejde med MELT har evalueret det fremsendte materiale, udstedes et eller flere af følgende dokumenter:

  • en VERA verifikationserklæring
  • en ETV verifikationserklæring
  • en erklæring om teknologiens egnethed til optagelse på teknologilisten baseret på MELT ekspertens bedømmelse

MELT eksperten laver i samarbejde med ETA-Danmark et udkast til verifikationserklæring. Udkastet sendes i høring hos ansøgeren i fem arbejdsdage, inden den endelige verifikationserklæring udstedes. Ansøgeren modtager herefter en erklæring, som kort beskriver teknologien samt resultater fra testen, med fokus på teknologiens miljøeffektivitet og driftsstabilitet. Udstedelsen af en verifikationserklæring publiceres på ETA-Danmarks hjemmeside.