Udarbejdelse af testplan

Hvis der ikke forelægger tilstrækkelig dokumentation af teknologien til at kunne blive optaget på Teknologilisten, er det nødvendigt at udarbejde en testplan i samarbejde med et testinstitut.

Hvis der skal gennemføres en fuld eller delvis test af teknologien, skal teknologiproducenten indgå en aftale med et uafhængigt testinstitut, der har ansvaret for planlægning, udførelse og afrapportering af testen.

Før testen igangsættes, anbefales det, at der fremsendes en testplan til ETA-Danmark, for en forhåndsvurdering af, om den planlagte test lever op til Teknologilisteniveau. Det er teknologiproducentens ansvar at indsende testplanen til ETA-Danmark. Vurderingen af testplanen foretages af ETA-Danmark i samarbejde med MELT.