Kontrakt med ETA Danmark

I samarbejde med ETA-Danmark udformes en verifikationskontrakt. I kontrakten fastlægges vilkårene for processen samt de estimerede omkostninger

På baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale udarbejder ETA-Danmark et omkostningsskøn for verifikationen sammen med en liste over de prøvninger og analyser, der evt. skal udføres. På baggrund af omkostningsskønnet udformes der en kontrakt mellem ansøgeren og ETA-Danmark. Herefter kan testforløbet opstartes.

I forbindelse med kontrakten tages der endvidere stilling til omfanget af anvendelsen af MELT eksperterne.