Evaluering af dokumentation

Hvis du i forvejen ligger inde med anvendelig dokumentation, som kan anvendes som dokumentation eller kan indgå i et fremadrettet testforløb skal denne eventuelt evalueres af MELT.

ETA-Danmark gennemfører sammen med de relevante MELT eksperter en indledende vurdering af den dokumentation som teknologiproducenten har fremsendt. Her bliver anvendeligheden bl.a. evalueret og eksperterne konkluderer, om yderligere prøvninger eller målinger er nødvendige for at overholde kravene til at blive optaget på Teknologilisten.

Det er vigtigt, at det materiale som fremsendes er struktureret og samlet i en rapport, der muliggør en vurdering i forhold til kravene til verifikation som beskrevet i den specifikke testprotokol, som dokumentationen skal holdes op imod. Den strukturerede dokumentation sammenholdes med de parametre, metoder og værdier, der er defineret i den specifikke testprotokol og herefter træffes der afgørelse om accept og/eller yderligere test.