Optagelse på Teknologilisten med en VERA erklæring

En test efter en VERA testprotokol giver adgang til Teknologilisten. Det er også den ordning om Miljøstyrelsen anbefaler hvis du ønsker at sælge din teknologi i udlandet.

VERA står for Verification og Environmental Technologies for Agricultural Production.

Hvis du ønsker at eksportere din teknologi til udlandet anbefaler Miljøstyrelsen at du gennemfører en fuld VERA test der følger den relevante testprotokol for din teknologi. Selv om du har fået udstedt en VERA erklæring, er der dog ingen garanti for direkte adgang til udenlandske markeder.

Testprotokollerne er udviklet i et samarbejde mellem danske og internationale eksperter og revideres løbende. Testprotokollerne er udarbejdet på engelsk og indeholder oplysninger vedrørende procedurer for gennemførelse af test og afrapportering.

En testprotokol indeholder en række standardiserede kriterier for, hvorledes en test af en given teknologi skal gennemføres og afrapporteres.

Der findes i alt 5 testprotokoller som dækker nedenstående teknologiområder indenfor landbrugsproduktion:

- Separation af husdyrgødning

- Opbevaring af husdyrgødning

- Udbringning af husdyrgødning (pr. 1. august 2021, udgår udbringningsteknologi af teknologilisten)

- Luftrensning fra stalde

- Staldsystemer

VERA's hjemmeside  kan du læse mere om de 5 testprotokoller og downloade dem.