Bedømmelse af eksisterende dokumentation

Hvis du ønsker at blive optaget på Teknologilisten og i forvejen ligger inde med brugbar dokumentation har du mulighed for at få din eksisterende dokumentation bedømt i forhold til Miljøstyrelsens optagelseskrav

Nogle teknologiproducenter ligger allerede inde med en del dokumentation for effekterne af deres teknologi. Hvis denne dokumentation vurderes at være tilstrækkelig, er det ikke nødvendigt at gennemføre yderligere test for at blive optaget på Teknologilisten. Det er dog et krav at dokumentationen er på et tilstrækkeligt niveau som svarer til Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau.

Eksempler på eksisterende dokumentation er f.eks. allerede gennemførte test som har fundet sted i andet regi. Disse kunne f.eks. være gennemført i udlandet, i samarbejde med universiteter eller i laboratorier. Der kunne også være tale om beregninger som kunne indgå i den samlede bedømmelse. 

Før det er muligt at få bedømt eksisterende dokumentation er det et krav at der udarbejdes en fyldestgørende rapport, hvor det eksisterende materiale systematisk struktureres i forhold til Miljøstyrelsens krav om dokumentation.

Miljøstyrelsen anbefaler at du kontakter ETA Danmark forinden. ETA Danmark kan rådgive om hvorledes rapporten skal opbygges og evt. vurdere om dit materiale er anvendeligt til at indgå i bedømmelsen. Rapporten sendes til ETA Danmark.

Efter at ETA-Danmark har modtaget rapporten med den eksisterende dokumentation vil ETA-Danmark i samarbejde med en eller flere MELT eksperter udarbejde en udtalelse, hvor dokumentationen bliver bedømt i forhold til Teknologilisteniveauet. Såfremt at dokumentationen ikke er tilstrækkelig vil ETA Danmark rådgive om nødvendigheden af supplerende test eller opstart af en helt nyt testforløb.