DAN-ETV på Teknologilisteniveau

Det er muligt at blive optaget på Teknologilisten med en DAN ETV erklæring, hvis denne er gennemført indenfor teknologilisteniveauet

Det er muligt at blive optaget på Teknologilisten på baggrund af en DAN-ETV verifikationserklæring (Environmental Technology Verification), som er baseret på test i henhold til én af de fem VERA testprotokoller eller en tilrettelagt testprotokol på Teknologilisteniveau. For at kunne blive optaget med en DAN-ETV verifikationserklæring på Teknologilisten, er det et krav at ansøgeren i samarbejde med et godkendt testinstitut, udarbejder en testplan som følger den generelle EU ETV (General Verification Protokol) og hvor testens omfang og niveau følger en procedure indenfor Teknologilisteniveauet. Testen skal derfor leve op til enten en VERA testprotokol, de smidigere testkrav indenfor Teknologilisteniveauet eller de tilpassede dokumentationskrav.

Efter gennemførelse og evaluering af testen vil der blive udstedt en DAN-ETV verifikationserklæring, sammen med en indstilling til Teknologilisten. For at kunne gennemføre en DAN-ETV skal teknologiproducenten indgå en aftale med et uafhængigt testinstitut, der har ansvaret for planlægning, udførelse og afrapportering af testen. Testinstituttet skal leve op til de grundlæggende krav, som står beskrevet i EU ETV GVP. På DAN-ETVs hjemmeside har du mulighed for at læse mere om ETV ordningen. Linket finder du i højremenuen.

Såfremt du ønsker at høre mere om mulighederne for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste på baggrund af en DAN-ETV verifikationserklæring på Teknologilisteniveau, er du velkommen til at kontakte ETA-Danmark.