Mulighed for udvikling af branchestandarder

For simple teknologier, der bygger på veldokumenterede sammenhænge mellem ammoniakfordampning og parametre som f.eks. pH, temperatur og gylleoverflade, har erhvervet mulighed for at teste og udvikle branchestandarder.

Før det er muligt at udarbejde en branchestandard for en teknologi, skal Teknologien være testet og dokumenteret på Teknologilisteniveau. Herefter kan teknologiproducenter, som har en teknologi, der lever op til standarden, anvende branchestandarden som dokumentation for miljøeffekten i Danmark.

Konceptet forudsætter, at erhvervet tager initiativ til udvikling af branchestandarder og efter anvisning og sparring med MELT og Miljøstyrelsen, står for at tilvejebringe tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive sammenhængen mellem teknologi og miljøeffekt.

Desuden skal der bl.a. udarbejdes en teknologibeskrivelse, som fastlægger de krav til konstruktion, drift og vedligeholdelse, der har betydning for effekten af teknologien. Der skal derudover gives forslag til kontrolvilkår, som kommunerne kan anvende ved miljøgodkendelse af husdyrbrug for at sikre, at den forventede miljøeffekt opnås.

Standarden skal godkendes af Miljøstyrelsen og MELT før den er gældende og kan optages på Teknologilisten.