Mink - Bemærkninger - daglig udmugning

Effektangivelse af hyppig udmugning

Miljøstyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om den præcise effektangivelse af hyppig udmugning, f.eks. om effekten af 2 gange ugentlig udmugning og daglig udmugning skal vurderes ens.

Som en midlertidig løsning sættes effekten af hyppig udmugning til 27% på Miljøstyrelsens Teknologiliste for både daglig og 2 gange ugentlig udmugning.

Miljøstyrelsen har i vejledning om miljøregulering af husdyrhold  beskrevet hvorledes effekten af teknologien håndteres i godkendelsessystemet.