Sagsbehandlingstider

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år en opgørelse over kommunernes sagsbehandling af husdyrsager. Opgørelserne kan ses via oversigten herunder.

Opgørelserne omfatter sagsbehandlingstid for afgørelser truffet efter reglerne om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse til husdyrbrug samt antal igangværende sager. Opgørelserne foretages efter aftale med KL og ud fra registreringer i husdyrgodkendelse.dk, som kommunerne inden udtræk af data bedes om at kvalitetssikre inden en bestemt frist.

Opgørelserne blev indtil 2018 foretaget hyppigere, men herefter opgøres kun for hvert år.

Som baggrundsinformation om hvordan sagsbehandlingstiderne opgøres henvises til dette notat:

Notat til kommunerne om opgørelse af husdyrstatistik

Generelt består de årlige opgørelser af et notat om resultaterne samt et bilag med en oversigt over alle kommuner. Vær opmærksom på, at ikke alle bilag, der er henvist til i notaterne, er relevante for offentliggørelsen, og de er derfor ikke med her på siden.

 

2021:

Notat om husdyrstatistik 2021 Notat om husdyrstatistik 2021

Kommuneliste 2021 Kommuneliste 2021

 

2020:

Notat om husdyrstatistik 2020 Notat om husdyrstatistik 2020

Kommuneliste 2020 Kommuneliste 2020

 

2019: 

Notat om husdyrstatistik 2019 Notat om husdyrstatistik 2019

Kommuneliste 2019 Kommuneliste 2019

 

2018:

Notat om husdyrstatistik 2018 Notat om husdyrstatistik 2018

Kommuneliste 2018 Kommuneliste 2018

 

2017:

Notat om husdyrstatistik 2017 https://mst.dk/media/150390/notat-om-statistik-husdyrgodkendelser-2017.pdf

Kommuneliste 2017 https://mst.dk/media/150717/bilag-1-statistik-2017-sagsbehandlingstid-i-kommuner.pdf

 

2016:

Notat om husdyrstatistik 2016 https://mst.dk/media/93603/bilag-2-notat-om-statistikfeb17-husdyrgodkendelse-dk.pdf

Kommuneliste 2016 https://mst.dk/media/93602/bilag-1-kommunevis-opgoerelse-af-husdyrgodkendelser-andet-halveaar-2016.pdf

 

2015:

Notat om husdyrstatistik 2015  https://mst.dk/media/93491/bilag-2-notat-om-statistik-for-husdyrgodkendelser.pdf

Kommuneliste 2015 https://mst.dk/media/93492/bilag-1-kommunevis-opgoerelse-af-husdyrgodkendelser-2015.pdf

 

2014:

Notat om husdyrstatistik 2014 https://mst.dk/media/93476/bilag-2-notat-om-statistik-2014.pdf

Kommuneliste 2014 https://mst.dk/media/93477/bilag-1-kommunevis-opgoerelse-af-husdyrgodkendelser.pdf

 

2013:

Notat om husdyrstatistik 2013 https://mst.dk/media/91033/sagsbehandlingstider_for_husdyrsager_2013.pdf

Kommuneliste 2013 https://mst.dk/media/mst/9061666/kommunevis_opg_relse_over_sagsbehandlingstider_2013.pdf