Vejledning

Miljøstyrelsen arbejder i den kommende tid frem til den 1. august 2017 med opdatering af husdyrvejledningen, så den afspejler de nye regler. Udover opdateringerne kan du allerede nu få en introduktion til den nye husdyrregulering, se en tidslinje over, hvornår de væsentligste dele af reguleringen indføres, læse om overgangsregler samt bortfald af arealvilkår. Du kan læse om ny husdyrregulering i husdyrvejledningen.

Miljøstyrelsen inviterer til konferencer om den nye husdyrregulering

Miljøstyrelsen inviterer til fem orienteringskonferencer i maj om den nye husdyrregulering. Den nye regulering kommer til at medføre en lang række omfattende ændringer for både ansøger og sagsbehandler. Derfor vil et team af Miljøstyrelsens fagpersoner tage rundt i landet for at orientere om de nye ændringer. Til hver konference vil de vigtige ændringer og konsekvenserne blive gennemgået, med god tid til konkrete spørgsmål fra salen.