Vådområder

Der etableres ca. 4.000 ha vådområder i 2004 og 2005 og i perioden 2004-2009 i værksættes en særlig indsats under MVJ med henblik på etablering af MVJ-vådområder. 

Fødevareministeriet har afsat 162,5 mio kr. til de nye vådområder underordningen for Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger.