Skovrejsning

I VMP III aftalen er det forudsat, at der i perioden 2005-2009 rejses skov på ca. 11.400 ha. Det forventes, at det vil betyde en reduceret nitratudvaskning på 450 tons N. Skovrejsningen forventes gennemført af både offentlige myndigheder og private. Skov- og Naturstyrelsen anlægger nye statsskove for midler afsat på finansloven i henhold til naturbeskyttelsesloven. Andre myndigheder som f.eks. kommuner og Forsvarsministeriet anlægger også nye skove. Private lodsejere kan få tilskud til skovrejsning.