Regler om gødskning og plantedække


Som følge af VMPIII er gødskningsloven ændret. Kravet til udnyttelsesprocenten for kvælstof i minkgylle er skærpet. Der er øget, der er stillet skærpede krav til etablering af efterafgrøder, og der er indføjet en mulighed for at deltage i et pilotprojekt for at afprøve balancemodeller for opgørelse af jordbrugsvirksomhedernes kvælstofforbrug.

 

Se gødskningsloven direkte her og følg med i arbejdet med implementering af gødskningsloven ved at klikke ind på Plantedirektorets hjemmeside på www.pdir.dk. (DØDT)