Pilotprojekt for balanceregnskaber

Rapporter for fase 1 og 2 i pilotprojektet for balanceregnskaber

Fase 1: Endelig - Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Fase 1: Foreløbig - Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber 

Fase 2: Næringsstofbalancer på bedriftsniveau