Økologi

For at støtte aktiviteter til fremme af økologisk jordbrug, er der, som en del af Vandmiljøplan III, i årene 2005-2009 afsat 3 mill. årligt til projekter, der fremmer økologien. Projekterne gennemføres i regi af Økologiens Hus. Pengene vil blive anvendt til aktiviteter, der blandt andet omfatter forbrugerinformation om økologi og arbejde med den videre udvikling af økologisk jordbrug.

 • I 2005 er der givet støtte til følgende projekter:
 • Økologi - en vej til rent vand
 • Besøg økologiske gårde - året rundt
 • Ny fleksibel platform for økologioplysninger på internettet
 • Analyse af informationsaktiviteter
 • Økologi for børn - en lækkerbisken for skolerne
 • Focus på frø

FØJO:

Som del af Vandmiljøplan III er et forskningsprogram under titlen "internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet" (FØJO III) iværksat for perioden 2005-2010.

Der er i alt afsat 170 mio. kr. til programmet, som omfatter følgende otte forskningsområder:

 • Ernæring, sundhed og fødevaresikkerhed
 • Forarbejdning, kvalitet og forbrug af økologiske fødevarer
 • Udvikling og effektivisering af økologisk primærproduktion
 • Økologisk integritet i hele fødevarekæden
 • Forskellige systemers betydning for en bæredygtig udvikling
 • Bioenergi som komplement til fødevareproduktion
 • Regulering og samhandel
 • Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv