Informationsaktiviteter

På et møde den 23. september 2004 mellem Skov- og Naturstyrelsen, Fødevareministeriets departement og Dansk Landbrug blev forskellige informationsaktiviteter som opfølgning på VMPIII aftalt

Landbrugets informationsaktiviteter (Juni 2005)