VMP III - Forskning

Projektbeskrivelse og Statusrapporter

 

Projektbeskrivelse og statusrapporter for projekter under Vandmiljøplan III i henhold til Fødevareministeriets aktstykke 166 af 17. maj 2004, tiltrådt af Finansudvalget d. 26. maj 2004. 


Risikoområder for fosfortab til vand

Projektbeskrivelse

Statusrapport (18.01.05)

Statusrapport (10.02.06)


Fosfor i foder

Projektbeskrivelse

Statusrapport (17.01.05)

Statusrapport (16.01.06)


NH3- model

Projektbeskrivelse

Statusrapport (19.01.05)

Statusrapport (13.11.06)

 

Gylleteknologi

Projektbeskrivelse

Statusrapport (19.01.05)

Statusrapport (09.02.06)


Lugt

Projektbeskrivelse

Bilag 1

Statusrapport(07.01.05)

Statusrapport Februar 2006

 VMP III - forskningsprogrammet: Husdyrhold, naboer og miljø 2006-2010

> Her kan du hente anden del af VMP III - forskningsprogrammet (DØDT )