Evaluering

Der vil i 2008 blive gennemført evalueringer af VMPIII.

 

Statusnotat for 2004 

Statusnotat for 2005

Statusnotat 2006

 

Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III - 2008
Økonomisk midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III - 2009 

 

Randzonenotat - midtvejsevaluering 

Fosforafgiftnotat 

Fosfornotat vedrørende fosforoverskud 

Efterafgrøder - midtvejsevaluering

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende kvælstof