Afgift på fosfor

 

Der er pr. 1. april 2005 indført en afgift på 4. kr. pr kg mineralsk fosfor i foder.

Afgiftsloven kan hentes på skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk eller http://www.retsinfo.dk/index/SKA/AN004191.htm ( DØDT )