Gennemførelse af Vandmiljøplan III

Aftalen om Vandmiljøplan III indeholder en række indsatsområder, der hver især skal bidrage til at nå vandmiljøplanens målsætninger om reduktion af fosforoverskud og kvælstofudvaskning fra landbrugsproduktionen.

Status for de enkelte indsatsområder kan læses ved at klikke på et indsatsområde i menuen.