Slutevaluering af VMP ll

Aftalen om Vandmiljøplan ll (VMP ll) af 17. februar 1998 er en opfølgning på Vandmiljøplan l fra 1987 og Handlingsplan for Bæredygtigt Landbrug fra 1991.

I aftalen om VMP ll indgår at Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning skal foretage en slutevaluering af iværksatte foranstaltninger ved udgangen af 2003.

Det er denne rapport der nu foreligger. Rapporten findes i pdf-format

Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II

Rapporten findes i pdf-format