Det faglige grundlag for vandmiljøplan lll

Arbejdsgruppernes fælles afrapportering

Del l Rapporten i pdf-format

Rapport fra arbejdsgruppen om generelle virkenidler

Del ll Rapporten i pdf-format

Rapport for arbejdsgruppen til gennemgang af virkemidler i en regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor.

Del III Rapporten i pdf-format

Rapport fra Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor. 

Del IV Rapporten i pdf-format

Forberedelse af Vandmiljøplan lll

Syntese af arbejdsgruppernes rapporter

Del V Rapporten i pdf-format

Organisationernes udtalelser

Del VI Rapporten i pdf-format