Det faglige grundlag for vandmiljøplan lll

Arbejdsgruppernes fælles afrapportering

 

Del l

> Rapporten i pdf-format

 


Rapport fra arbejdsgruppen om generelle virkenidler

Del ll

> Rapporten i pdf-format

 


Rapport for arbejdsgruppen til gennemgang af virkemidler i en regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor.
Del III

> Rapporten i pdf-format

 


Rapport fra Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor.
Del IV

> Rapporten i pdf-format

 


Forberedelse af Vandmiljøplan lll

Syntese af arbejdsgruppernes rapporter

Del V
> Rapporten i pdf-format

 


Organisationernes udtalelser

Del VI

> Rapporten i pdf-format