Nedbørsdata

Hvis det regner usædvanligt meget om sommeren, giver reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen mulighed, for i visse tilfælde, at lude halm med ammoniak og udbringe flydende husdyrgødning og flydende affald i en længere periode.

På denne side kan du læse en beskrivelse af reglerne og nedbørsdata. Det vil fremgå, i hvilke kommuner vejrbetingelserne er opfyldt, og som derfor er omfattet af reglerne.

Du kan også læse om reglerne i Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen i kapitel 7 (afsnit 'Fravigelse af forbuddet mod ludning af halm i år med meget nedbør') og kapitel 10 (afsnit 'Lukkeperioder for udbringning”undtagelser fra forbuddet”').