Et bedre sted for alle: Miljøtilsyn rummer markante fordele for kommunerne

Miljøtilsyn er en vigtig hjørnesten i kommunernes ansvar for at forebygge miljøproblemer. Men det kan også være selve fundamentet for en god dialog med mange virksomheder – og for herigennem at sikre arbejdspladser, innovation og trivsel i lokalsamfundet.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om at vejlede og inspirere virksomhederne samt forebygge problemer. På den måde bliver miljøtilsynene også en gevinst for kommunerne.

Her er en række af de fordele, som det giver at prioritere og udvikle det kommunale miljøtilsyn:

Forebyg klager og nabostride

Naboklager er ofte vanskelige for kommunen at håndtere – ikke mindst fordi både virksomhed og naboer ofte har ret i deres sag. Her kan miljøtilsynet være en hjælp. Hvis virksomheden oplever problemer med naboerne – fx som følge af lugt- eller støjgener – kan miljøtilsynet bruges til at viderebringe gode idéer fra én virksomhed til andre og sparre med virksomhederne. Kommunen kan også bare være på forkant med udviklingen med forslag, som virksomheden måske ikke selv har nået at tænke over endnu.

Idéer som et årligt åbent hus-arrangement i virksomheden eller en miljøvagttelefon er løsningsforslag, som virksomheden måske ikke selv tænker – eller tror – på. Her kan inspiration fra den tilsynsansvarlige være en stor hjælp – og vil i sidste ende også gavne kommunen, som vil få færre klager og gladere borgere.

Skab grobund for innovation og udvikling

Kommunernes miljøtilsyn giver mulighed for en dialog om, hvilke udfordringer virksomheden eventuelt har, og hvad der skal ske i fremtiden. Og det giver kommunen mulighed for at bruge sin viden om eventuelle løsninger og redskaber, så udfordringer og barrierer bliver vendt til et afsæt for innovativ udvikling.

Kommunen har gennem mange års erfaring med miljøtilsyn og indblik i mange virksomheder mulighed for at yde god sparring, som kommer alle parter til gavn. Det kan være alt fra at minimere lugtgener til at genanvende mere – løsninger der kan gavne både virksomheden, miljøet, borgerne i lokalsamfundet og arbejdspladser i kommunen.

Fasthold og skab arbejdspladser

Miljøtilsynet giver mulighed for dialog mellem kommune og virksomhed om eventuelle vækstplaner. Kender kommunen til virksomhedens planer, er det muligt at kvittere med smidighed og fleksibilitet. Og på den måde kan kommunen være med til at fastholde og udvide antallet af arbejdspladser.

Kommunen kan eksempelvis tilbyde en vis fleksibilitet i de situationer, hvor der skal udarbejdes lokalplan for et område, og sikre god koordination mellem sagsbehandlerne på de forskellige områder. Kommune og virksomhed kan eksempelvis også invitere til et fælles borgermøde.

Foregrib fremtidens udfordringer

Miljøtilsyn giver mulighed for at være på forkant med udviklingen. Dels giver de mulighed for en dialog om fremtiden, hvor virksomheden kan fortælle, hvad den forventer, der vil ske i den kommende tid. Dels giver tilsynsbesøg mulighed for at informere om ny lovgivning, der skal tages højde for, og til at vurdere, om der er behov for at rette miljøgodkendelsen til.

Ønsker en virksomhed fx at udvide produktionen, kan det kræve ændringer i godkendelsen. Og den slags er klart nemmere at rette før både start – på den måde undgår kommunen klager, virksomheden får styr på papirerne fra starten, og det giver mulighed for at informere eventuelle borgere, der kan blive berørt at ændringerne.

Styrk de lokale netværk

Flere kommuner har eller deltager i dag i forskellige miljø- og virksomhedsnetværk. I disse kommuner er miljøtilsynet en oplagt mulighed til at opfordre virksomheder til at melde sig i de offentlige-private.

Netværk giver også mulighed for sparring med andre, hvis man ikke selv har ideerne til at komme videre. På den måde kan et netværk i sidste ende være med til at give kommuner en mere grøn profil og flere arbejdspladser – og til at afklare nogle af de spørgsmål, som kommunen ellers skulle svare på.


Læs gode eksempler på udbytterige miljøtilsyn i folderen ”Dialog giver udsyn