Ingen envejskommunikation: Det gode miljøtilsyn er baseret på dialog

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn først og fremmest baseret på dialog og sparring. Dels fordi det forebygger forkert og ulovlig praksis. Dels fordi det baner vej til en grønnere kommune. Og så gør det også miljøtilsynene til en god og positiv oplevelse for alle parter.

Hjørring Kommune har tilsynspligt med alle virksomheder og landbrug i kommunen – der føres aktivt tilsyn med omkring 1.000 landbrug inklusive minkfarme og 460 virksomheder.

"Hjørring Kommune er en landkommune. Det betyder, at vi fører flere tilsyn med landbrug end mange andre kommuner. Det giver os en stor viden om tilsyn på landbrug og en daglig berøringsflade med landbrugene – og det giver os helt klart en fordel i forhold til at føre tilsyn på landbrug sammenlignet med de kommuner, der kun har få landbrug at føre tilsyn med" fortæller Bente Kjærsgård Henriksen, der er miljøsagsbehandler i Team Erhverv i Hjørring Kommune.

Dialog er alfa og omega – og giver en grønnere kommune

Hjørring Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomheder og landbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer.

En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og landbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkningen. Det kan eksempelvis være initiativer til energibesparelser, CO2-reduktion, indførelse af miljøstyring og naturpleje.

"Vores mål med tilsynene er at få så meget miljø som muligt for pengene. Og vi tror på, at den gode dialog og kompetent rådgivning i sidste ende giver en grønnere kommune" fortæller Bente Kjærsgård Henriksen og uddyber:

"Vi vil frem for alt føre dialog frem for envejskommunikation. Og vi vil lige så gerne have sparringspartnerrollen som tilsynsrollen – vores ambition er at sparre frem for at håndhæve. Det er meget skønnere at forebygge, så virksomheder og landbrug undgår at komme i ulovlige forhold, og det giver tilsynene os netop mulighed for".

Positive brugerundersøgelser – det betaler sig at tage imod respons

Og noget tyder på, at Hjørring Kommune gør det rigtige. Kommunen gennemførte i 2008-2010 brugertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med miljøtilsyn på virksomhedsområdet, og her roste de lokale virksomheder generelt de tilsynsførende for en professionel og konstruktiv afvikling af miljøtilsynene.

Vi er løbende i god dialog med de landboforeninger, som kommunens landbrug er godt organiseret i, og de giver os hurtigt respons, hvis der er noget, vi kan gøre bedre, siger Bente Kjærsgård Henriksen.

God koordination – så ejerne får så få besøg som muligt

En anden vigtig indsats i forhold til at gøre tilsynene til en positiv oplevelse for alle parter er koordination af besøg. I Hjørring Kommune er myndighedsområderne opdelt mellem forskellige teams og medarbejdere. Fx ligger ansvaret for naturområderne, grundvandsbeskyttelsen og byggelovgivningen ikke i Team Erhverv, der varetager miljøtilsynet med virksomheder og landbrug.

"Hvis vi ved, at medarbejdere fra andre steder i kommunen skal ud til den virksomhed eller det landbrug, som vi skal på tilsyn hos, prøver vi så vidt muligt at koordinere det, så vi kan komme på besøg sammen. På den måde får ejerne så få besøg som muligt" fortæller Bente Kjærsgård Henriksen.

Derudover tjekker Team Erhverv også gerne punkter, der ligger uden for deres direkte myndighedsområde, når de er på basistilsyn. Fx om nedlukkede vandboringer er forseglet forsvarligt, eller hvilke olietanke der findes på stedet, og om de er lovlige.