Alle skal inddrages: Dyrup lægger vægt på synlige miljøtilsyn

To gange om året bliver der aflagt miljøtilsyn hos malingproducenten Dyrup. Tilsynene foregår i god dialog, og Dyrup lægger vægt på, at de involverer både ledere og medarbejdere på fabrikken i Søborg.

Dyrup er den største danske producent af maling og træbeskyttelse. Virksomheden blev grundlagt i 1928 og er i dag placeret i Søborg. Udover produktion har Dyrup også flere butikker – i alt har virksomheden omkring 250 ansatte.

Dyrup modtager miljøtilsyn to gange om året og har oplevet en positiv udvikling i tilsynene. Ifølge Karin Nielsen har det især en stor betydning, at Dyrup nu er underlagt den lokale myndigheds tilsyn, da der derved er en lokal interesse for, hvordan virksomheden agerer på miljøområdet:

"Da vi kom ind under Gladsaxe Kommune, begyndte en ny type tilsyn. Vi hørte tidligere under Københavns Amt, og dengang blev tilsynene udført på en anden måde. Nu oplever vi en langt større interesse for tilsynene, fordi forankringen er lokal" fortæller Karin Nielsen, der er EHS (environmental, health and safety – miljø og arbejdsmiljø) manager i Dyrup.

Tilsyn baseret på dialog og åbenhed

Karin Nielsen fortæller, at miljøtilsynene hos Dyrup først og fremmest er baseret på dialog. I praksis foregår tilsynene hos Dyrup på den måde, at kommunens folk planlægger mødet. Karin Nielsen spørger, hvad de gerne vil se og udarbejder derefter en dagsorden for rundturen. Og så går de sammen rundt på fabrikken.

"Kommunens tilsynsfolk kommer herud og kigger på tingene. De starter fx med at se på vores spildevandstilladelse, og så ser de derefter på, hvordan det ser ud i praksis. Det sker med en rundtur på fabrikken. Tilsynsfolkene har altid sikkerhedssko med i tasken, så der er ingen tvivl om, at de gerne vil med rundt" siger Karin Nielsen.

Det vigtigste for Karin Nielsen er, at tilsynsfolkene også kommer ud og taler med både ledere og medarbejdere – at de er synlige på tilsynet:

"Når vi kommunikerer en miljøindsats eller -krav ud til vores medarbejdere, har vi ingen interesse i, at der bare kommer en seddel op at hænge på opslagstavlerne rundt omkring. Så vil vi gerne have det implementeret, og derfor er vi også meget åbne, når vi får tilsyn. Og derfor er det så vigtigt for os, at ledere og medarbejdere bliver inddraget i tilsynene, så kommunens folk også får mulighed for at tale med dem".

Miljøtilsyn fører til stærkere grøn profil

Dyrup har i mange år haft et miljøledelsessystem. Derfor er det ifølge Karin Nielsen sjældent, at miljøtilsynene giver anledning til direkte ændringer af miljøforhold hos Dyrup.

"Til gengæld har vi oplevet flere positive ting, hvis man ser mere bredt på udbyttet. Eksempelvis en indsats i forhold til energibesparelser, hvor vi blev opfordret til at tage kontakt til en konkret medarbejder i kommunen, så vi kunne arbejde videre med vores projekt omkring energibesparelser.  Så et miljøtilsyn kan i mange tilfælde både give os konkrete kontakter og inspiration til indsatser, der kan styrke vores grønne profil" fortæller Karin Nielsen og fortsætter:

"Et konkret eksempel på dette er, at vi for nogle år siden skiftede fra naturgas til fjernvarme. Det er ikke sikkert, at vi havde gjort det – i hvert fald ikke på det tidspunkt – hvis ikke en miljøsagsbehandler havde inspireret til det".