Gladsaxe Kommune: Ny digital tilsynsplan skaber øget synlighed om tilsynsarbejdet

Miljøtilsyn betaler sig på flere måder. Ud over at sikre, at loven bliver overholdt, giver tilsynene nemlig også mulighed for dialog om frivillige indsatser, deltagelse i kommunens klimanetværk og relevant information. En ny tilsynsplan er nu med til at skabe øget synlighed om tilsynsarbejdet – også overfor kommunens politikere.

I Gladsaxe Kommune gennemfører man flere og oftere miljøtilsyn, end tilsynsbekendtgørelsen eller aftalen om minimumsfrekvens foreskriver. Det er politisk vedtaget, og det ligger også nu som et mål i den nye tilsynsplan, som er blevet i krav i den nye tilsynsbekendtgørelse.

"Vi har erfaring med, at der er noget at hente ved at komme oftere end minimumsfrekvensen" forklarer Ivar Rosendal, der er miljøsagsbehandler i Gladsaxe Kommune.

Men der er også andre forklaringer på, at kommunen prioriterer hyppigere miljøtilsyn:

"Miljøtilsynene giver os mulighed for at gå i dialog med virksomhederne om væsentlige energi- og miljøforhold, som ligger uden for loven. Vi forsøger at inspirere dem til at gøre en frivillig indsats for klima og miljø, som ofte kan være positiv for virksomhedens økonomi eller drift. Og vi fortæller om forskellige tiltag i kommunen. Et af disse tiltag er vores netværk KlimaKlar, hvor virksomheder kan udveksle erfaringer og deltage i temamøder. Det netværk har vi især banket op via miljøtilsyn" fortæller Ivar Rosendal og tilføjer:

"Derudover bruger vi tilsynene til at informere virksomhederne om forskellige ting. Det kan være, hvis byplanlægningen betyder, at der skal bygges kontorer og boliger i et traditionelt industrikvarter. I sådanne tilfælde bruger vi miljøtilsynene til at fortælle virksomhederne, hvad det kommer til at betyde for dem".

Tilsynsplan med tre mål

Gladsaxe Kommune har udarbejdet en digital miljøtilsynsplan, som Miljøudvalget sender i høring i juni 2013. Planen indeholder tre overordnede mål:

"Det første mål handler om frekvensen. Vi vil gerne foretage tilsyn oftere, end bekendtgørelsen foreskriver. Det andet mål er at sikre en høj faglig kvalitet. Det vil vi bl.a. sikre gennem erfaringsudveksling, være opdateret på afgørelser og gennem temamøder i Natur- og Miljøsamarbejdet, som vi er en del af. Endelig har vi opstillet et mål om at øge virksomhedernes frivillige indsats – især inden for klimaområdet" fortæller Ivar Rosendal.

Tværkommunalt samarbejde øget tilsynsarbejdet

Natur- og Miljøsamarbejdet, som Gladsaxe er en del af, består af syv kommuner, der samarbejder på en række forskellige områder. Et af områderne er virksomhedstilsyn:

"Vi bruger miljøsamarbejdet til at højne kvaliteten i vores miljøtilsyn og brugte også samarbejdet, da vi skulle udarbejde vores tilsynsplan. Det gjorde vi på den måde, at en arbejdsgruppe tolkede udkastet til tilsynsbekendtgørelsen og udarbejdede en skabelon til tilsynsplanen, som den enkelte kommune selv kunne fylde ud" fortæller Ivar Rosendal.

Gladsaxe Kommune forventer også at bruge Natur- og Miljøsamarbejdet, når kommunerne fra næste år skal gøre tilsynsbrevene offentligt tilgængelige på en portal. Her kan man fx samarbejde om at udarbejde en skabelon til tilsynsbrevene eller til at oprette en fælles portal. Derudover vil det ifølge Ivar Rosendal være oplagt at samarbejde om de årlige tilsynskampagner rettet mod virksomheder, da det giver mulighed for at holde tidsforbrug og udgifter til kampagnematerialer nede og samtidig kan øge kampagnens gennemslagskraft.

De nye tilsynsplaner kommer ifølge Ivar Rosendal til at betyde øget synlighed og gennemsigtighed over for borgere og virksomheder.

"Planen bliver en støtte i vores daglige arbejde, men den giver især noget udadtil. Den giver en gennemsigtighed, og den giver politisk synlighed. Vi har brugt planen til at fortælle det politiske udvalg om vores tilsynsarbejde. Vores oplevelse er, at den politiske interesse er der, og at planen er et godt produkt, der kan være med til at give både viden og overblik over vigtigheden af tilsynsarbejdet" siger Ivar Rosendal.