One-stop-shop: Odenses ’alt under ét tag’-løsning er en markant succes

Miljøtilsyn, byggetilladelser og virksomhedsflytning er bare en del af alt det, som Erhvervskontakten i Odense kan hjælpe med. Tiltaget har skabt stor tilfredshed blandt virksomhederne i lokalområdet.

"Overskriften for arbejdet i Erhvervskontakten er, at erhvervslivet får Danmarks bedste service i Odense. Med Erhvervskontakten tilbyder vi virksomhederne én indgang til al offentlig myndighedsbehandling. Vi fungerer som en samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner for virksomhederne. Formålet er, at gøre det så let som muligt at drive virksomhed og placere sig som ny virksomhed i Odense" siger Mette Beck-Nielsen, kontorchef i ErhvervsKontakten.

I Odense har man således samlet alt under ét tag. Hver enkelt virksomhed får tilknyttet en fast kontaktperson, som har ansvaret for at få en sag behandlet i kommunens forskellige afdelinger hurtigst muligt. For virksomhederne er det derfor blevet meget mere enkelt at få foretaget tilsyn, indhente forskellige tilladelser eller få råd og udviklingshjælp. Det kommunale miljøtilsyn spiller også en markant rolle i det fynske tiltag. Hvor det for nogen kan være bøvlet og besværligt med miljøtilsynet, har man i Odense lagt en klar strategi for, at miljøtilsynet skal handle om dialog om løsninger frem for kontrol og stivhed.

"For os handler det om at hjælpe virksomhederne med at finde de bedste og letteste løsninger. Vi er meget dialogorienterede og vi har hele tiden fokus på, hvordan man inden for gældende regler og rammer kan opfylde behov og løse opståede problemer" forklarer Mette Beck-Nielsen.

"Noget af det, der har været med til at gøre Erhvervskontakten til en succes er, at det ikke bare er en ordning, vi alene har udviklet her i kommunen. Vi har sat os sammen med de lokale virksomheder og deres organisationer og spurgt dem, hvad de havde brug for" fortsætter hun.

Og hvad er det så, man i fællesskab har fundet frem til med Erhvervskontakten?

Først og fremmest screenes en henvendelse med det samme. En screening indebærer at få tjek på om alle relevante informationer og materialer er fremsendt, at udpege en tovholder for virksomhedens henvendelse, og at give et estimat for, hvornår man som virksomhed kan forvente at få svar tilbage. Screeningen sker indenfor 5 arbejdsdage.

"Det handler om at vende den sædvanlige tankegang lidt på hovedet", siger Mette Beck-Nielsen. – " Vi skal gå fra den klassiske myndighedsrolle og så i stedet tænke os selv som konsulenter, der skal gøre det nemt, enkelt og gerne billigt for virksomhederne – inden for lovens rammer".

Mette Beck-Nielsen understreger, at det for kommunens medarbejdere har været en positiv oplevelse at gå fra autoritetsrollen til et mere ligeværdigt forhold, hvor man ser sig selv som en, der skal hjælpe virksomhederne med deres specifikke behov. Det har den betydning, at der er kommet et klart leverancefokus: Hvad skal virksomheden selv levere, hvilke leverancer kan man forvente fra kommunen, og ikke mindst, hvornår man kan forvente dem.

En tilfredshedmåling fra 2011 underbygger, at man har fat i den lange ende i den store fynske by, når det handler om god servicering af virksomhederne. 98 % har således haft en positiv oplevelse af deres miljøtilsyn, ligesom andre tal fra målingen understøtter billedet. .

Siden Odense etablerede Erhvervskontakten tilbage i 2009 har en del andre kommuner fulgt det gode eksempel. Odense Kommune har jævnligt besøg af interesserede kommuner fra hele landet, der vil vide mere om, hvordan man etablerer en Erhvervskontakt og Mette Beck-Nielsen har ved flere lejligheder fortalt om erfaringerne ved alskens arrangementer rundt om i landet.

"Jeg kan kun råde andre kommuner til at prøve at gå samme vej. Der er mange fordele ved at udvikle en one-stop-shop som her i Odense. Og det er bestemt ikke, fordi det behøver at være dyrt at gøre. Det handler langt mere om at tænke anderledes og om at se det hele i et lidt større perspektiv – vi er i en svær konkurrencesituation i Danmark, så det gælder om at skabe de bedste rammer for vores virksomheder"

Du kan læse mere om Odenses erhvervskontakt i deres pjece om tiltaget.