Tilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen har siden 2014 skulle gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema – med sigte på at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

I højremenuen kan du finde du materiale, som du kan bruge til planlægning, gennemførelse og evaluering af en tilsynskampagne.

 

Eksempler på kampagnemateriale

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tilsynskampagnepakke med temaet affaldsforebyggelse - der er klar til brug.

Kampagnepakken er sendt til alle kommuner i februar 2015, men du kan også finde materialet her.

Gå til håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.