Kommunernes indsats

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder aftalen om minimumsfrekvenser.

Det er praksis, at en kommune, der et enkelt år ikke har overholdt aftalen, bliver bedt om en skriftlig redegørelse. Kommuner, der flere år i træk ikke har gennemført et minimumstilsyn, bliver indkaldt til et møde i Miljøstyrelsen for at drøfte kommunens tilsynsindsats.

Se aftalerne om minimumsfrekvenserne her

Hvis det er første år, kommunen ikke overholder minimumsfrekvenserne, bliver kommunen bedt om en skriftlig redegørelse for årsagen til tilsynsefterslæbet. Kommunen skal redegøre for hvordan efterslæbet indhentes og hvordan kommunen fremover vil sikre, at minimumsfrekvenserne overholdes.

Andet år i træk kommunen ikke overholder minimumsfrekvenserne, bliver kommunen bedt om at møde i Miljøstyrelsen for at indgå en aftale med Miljøstyrelsen om, hvornår og hvordan aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn opfyldes.

Kommuner der flere år i træk, ikke overholder aftalen om minimumsfrekvenser får fastlagt kommunens tilsynsforpligtigelser af Ministeren. Dette sker med anvendelse af § 73 i Miljøbeskyttelsesloven og § 54, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven. Kommunen bliver bedt om at afrapportere status for tilsyn for første halvår i det nye tilsynsår (1. juli), herefter normeres antal tilsyn pr. kvartal 1. oktober og 1. jan.

Opfølgning på aftalen om minimumsfrekvenser 2011

Opfølgning på aftalen om minimumsfrekvenser 2010