Kommunernes tilsyn

Miljøtilsyn

Kommunerne skal føre tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Det vil sige, at miljøtilsynet bl.a. skal kontrollere, at vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes, at påbud og forbud efterkommes og at gældende lokale krav fastsat i regulativer eller forskrifter overholdes.

Derudover ligger der en opgave i:

  • at sikre, at forurening fra virksomheder, anlæg og lignende, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor
  • at vurdere, om gældende vilkår, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i henhold til gældende lovgivning
  • at vurdere, om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår eller påbud
  • at sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven.

Udover at kontrollere virksomhedens miljøforhold og håndhæve gældende regler, kan tilsynet samtidig inspirere til og vejlede om miljøforbedringer.

En del af kommunernes tilsyn er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn. Det gælder tilsyn med ca. 25.300 industrivirksomheder og 30.500 landbrug.

På siderne herunder kan du læse mere om den årlige opfølgning på kommunernes tilsyn.