Årsberetninger for miljøtilsyn

Tilsynsmyndighederne skal hvert år indberette data over de udførte tilsyn til Miljøstyrelsen.

På baggrund af myndighedernes indberetninger udgiver Miljøstyrelsen årsberetninger som oversigter over de tilsyn, der er ført af kommunerne og Miljøstyrelsens decentrale enhed.  

På www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007-2015.

På Digital Miljøadministration, dma.mst.dk, kan du tilgå de enkelte myndighederns indberetninger fra og med 2016.