Tilsynsindsats

Kommunerne og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og disses bekendtgørelser.

Kommunerne er den myndighed, som er nærmest forureningskilderne og tilsynsmyndighed for de fleste opgaver efter ovennævnte regler. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at reglerne overholdes og fører tilsyn med:

  • at påbud og forbud efterkommes,
  • at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og
  • at miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2 overholdes.

Læs mere om kommunernes tilsynsindsats

Miljøstyrelsen Virksomheder (de tidligere decentrale enheder i Odense, Roskilde og Aarhus) er tilsynsmyndighed især for de mere miljøtunge virksomheder. Det fremgår nærmere at godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 3 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 , hvornår Miljøstyrelsens decentrale enheder er myndighed.
Miljøstyrelsen overvåger miljøtilstanden i omgivelserne og er tilsynsmyndighed for en række specialområder eksempelvis genetisk modificerede organismer, bilskrot og offshoreaktiviteter.

Læs mere om Miljøstyrelsens tilsynsindsats