Indberetning af data om miljøtilsyn og miljøgodkendelser til DMA for 2018

Det er nu tid for kommunerne til at indberette og godkende data om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for perioden 1. januar – 31. december 2018 til DMA. Fristen er den 1. april 2019.

De fleste data er sandsynligvis løbende blevet indberettet til DMA via kommunens fagsystem. Når selve indberetningen er afsluttet, skal du kontrollere kvaliteten af de indberettede data, tjekke at de er indberettet korrekt og til sidst godkende den endelige indberetning.

Tilsyns- og godkendelsesoplysningerne indberettes ifølge reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 117 af 28/01/2019.

Hvordan sker indberetningen?

Du får adgang til kommunens indberetningsoversigt ved at logge på dma.mst.dk. Under genvejen ”Indlæs data” vælger du ”Årlig tilsynsindberetning”.

Derefter skal du sikre:

  • At alle data i indberetningsskemaerne er korrekte. Kvalitetstjek evt. med data fra eget fagsystem. Vær særlig opmærksom på, at stamdata vedrørende virksomheder, der er tidligere var godkendelsespligtige, men nu står opført på bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling (nr. 1475 af 12/12/2017), står registreret med nævnte bilags listebetegnelser (miljøtilsynsbekendtgørelsens § 22, stk. 3).
  • At alle oplysninger om afgørelser, tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for kalenderåret 2018 er indlæst.
  • At alle aggregerede oplysninger bliver indberettet senest 1. april 2019. Det kan fx være politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af persondataloven og håndhævelser vedr. markstakke.
  • At kommunens vurdering af og bemærkninger til indsatsen er indberettet.
  • At den samlede indberetning for 2018 godkendes senest 1. april 2019 på dma.mst.dk.

Der er hjælp at hente

Du finder vejledningen til indberetning i DMA under genvejen ”Indlæs data”.

Vælg ”Vejledninger til indlæs data” og vælg ”Tilsynsindberetning” i højre drop-down menu.

I år er der også mulighed for at se hvilke virksomheder og husdyrbrug, der ligger bag tallene for antal tilsyn og håndhævelser i indberetningstabellerne i DMA. Listerne kommer frem ved at klikke på de enkelte tal i tabellerne og kan anvendes til at afklare, hvor der evt. er uoverensstemmelse mellem data i fagsystem og DMA.


Brev med yderligere oplysninger er sendt til alle kommuner i marts måned.


Spørgsmål til indberetningen kan stiles til Obfuscated Email

Vejledning til tilsynsindberetning

retsinformation.dk finder du miljøtilsynsbekendtgørelsen som fastsætter reglerne for indberetningen

Kontakt tilsynshelpdesken