Tilsynsindberetning

Tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2014 indberettes efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats for perioden 1. januar til 31. december 2014 indberettes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Kommunerne indberetter via Miljøportalen . Indberetningsportalen virker kun i Internet Explorer. Se evt. mere information om indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen i Tilsynsvejledningen .

Nedenfor finder du skemaer og vejledninger til indberetningen for 2014. Skemaerne og vejledningen ligger også på Miljøportalen, hvor indberetningsdata indtastes. 

Indberetningen for landbrug og industri skal ske samlet og benævnes "virksomheder". Herudover skal der særskilt indberettes en række oplysninger om kommunens IED-virksomheder.

Se vejledning til den kommunale indberetning - virksomheder og IED-virksomheder her

Se indberetningsskemaet - virksomheder og IED-virksomheder her

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Beretningen skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til miljøtilsynet.

Kommunerne skal senest 1. april også selv offentliggøre tilsynsberetningen. Dette kan f.eks. ske på kommunens egen hjemmeside.

Alle kommuners tilsynsindberetninger t.o.m 2012 kan ses på www.tilsynsdatabasen.dk (siden er ikke længere aktiv)