Retssikkerhed

Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (i det følgende retssikkerhedsloven) gælder også på miljøområdet.

Retssikkerhedsloven gælder kun umiddelbart i forbindelse med tilsyn m.v. foretaget af den offentlige forvaltning og regulerer, hvordan tilsyn skal foretages, herunder hvornår en myndighed kan komme på uvarslet tilsyn. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (nr. 7/2005)

Justitsministeriet gennemfører hvert år en evaluering af anvendelsen af retssikkerhedsloven. Se Miljøministeriets seneste bidrag

Miljøstyrelsen sendte den 9. oktober 2008 en orientering til kommunerne , hvor visse områder uddybes og forklares nærmere. Det gælder bl.a. reglerne om, hvornår der skal ske varsling af tilsynsbesøg, når kommunerne vil føre tilsyn med virksomheder og landbrug.

Læs også orienteringsbrev til kommunerne om, hvornår kommunerne kan forkorte varslingsperioden på 14 dage. Orientering om varsling af tilsyn .