Hvad er et samlet tilsyn?

Et samlet tilsyn defineres som en gennemgang af en virksomheds samlede miljøforhold. Et samlet tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg, gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v.

Før tilsynet kan registreres som ”samlet tilsyn”, skal miljømyndigheden have reageret på eventuelle overtrædelser og fremsendt en tilsynsrapport til virksomheden. Tilsynet kan godt registreres som afsluttet, selv om der er foretaget en håndhævelsesreaktion, som virksomheden først efterlever efter en given tidsfrist eller hvis der eksempelvis er indgivet politianmeldelse.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 2006 ”Miljøtilsyn med industrivirksomheder” findes der tjeklister, som tilsynsmedarbejderen kan tage udgangspunkt i, når der skal gennemføres et samlet tilsyn. Tjeklisterne består af mange miljøparametre, men det ikke sikkert, at det er relevant at gennemgå alle ved et tilsyn. Hvis virksomheden ikke støjer, behøver myndigheden ikke at føre tilsyn med støj.

Det er også op til myndigheden at vurdere, hvor grundig tilgangen til virksomheden skal være. Hvis det er en virksomhed, hvor der ved sidste tilsyn kunne konstateres væsentlige overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller andre regler, bør virksomhedsgennemgangen m.v. være mere detaljeret. Virksomheder, hvor miljømyndigheden af erfaring ved, at der ikke er overtrædelser og hvor virksomheden arbejder med at forebygge miljøproblemer fx med miljøledelse, kan nøjes med et mindre grundigt samlet tilsyn. Vurderingen skal altid kunne begrundes fagligt.