Minimumsfrekvenser for samlede tilsyn

Miljøministeren og KL har indgået en aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug. Med aftalen får kommunerne et mål for, hvilken tilsynsindsats der som minimum forventes for, at tilsynet med de mest forurenende virksomheder og landbrug kan siges at være aktivt og opsøgende.

Aftalen sætter mål for tilsyn med:

  • Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år.
  • Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år.
  • Husdyrbrug med mere end 75 DE. Her skal alle brug have mindst et samlet tilsyn i løbet af en 3-årig periode.
  • Alle pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE skal have mindst et samlet tilsyn i en 4-årig periode.
  • Samtlige husdyrbrug med mere end 3 DE og mindre end 75 DE, samt landbrug med en § 16-godkendelse skal have samlet tilsyn i løbet af 6 år.

Ca. 25.300 industrivirksomheder og 30.500 landbrug er omfattet af aftalen. Kommunerne har også pligt til at føre tilsyn med virksomheder, der ikke er omfattet af aftalen.

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder aftalen om minimumsfrekvenser. Det er praksis, at en kommune, der et enkelt år ikke har overholdt aftalen, bliver bedt om en skriftlig redegørelse. Kommuner, der flere år i træk ikke har gennemført et minimumstilsyn, bliver indkaldt til et møde i Miljøstyrelsen for at drøfte kommunens tilsynsindsats.