Klagevejledning til tilsyns- og brugerbetalingsområdet

Hvis man ønsker at klage over kommunens eller miljøcentrets afgørelse, f.eks en miljøgodkendelse, kan der klages til Miljøklagenævnet

Billedet viser at Miljøstyrelsen er ikke klageinstans på miljøtilsyns- og brugerbetalingsområdet, men Miljøstyrelsen kan udtale sig vejledende om spørgsmål til reglerne.

Hvis en borger, virksomhed eller landbrug ønsker at klage over kommunens eller miljøcentrets afgørelse, f.eks en miljøgodkendelse, kan der klages til Miljøklagenævnet. Det sker efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 7.

En borger eller virksomhed, som er utilfreds med kommunens administration (f.eks. manglende eller mangelfuldt tilsyn) har mulighed for at klage til ombudsmanden eller Statsforvaltningen. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Derudover er der mulighed for at indbringe et spørgsmål for Domstolene ved anlæg af retssag.