Håndhævelse

Ved ulovlige forhold er det hovedreglen, at tilsynsmyndigheden skal sørge for at bringe det ulovlige forhold til ophør eller at den nødvendige tilladelse meddeles.

Formålet er at sikre en effektiv håndhævelse af loven, og tilsynsmyndigheden skal som udgangspunkt rette kravet mod forureneren (dvs. virksomheden eller landbruget).

Miljøbeskyttelseslovens tager ikke stilling til, hvad tilsynsmyndigheden skal gøre for at bringe det ulovlige forhold til ophør. Men der kan henvises til Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (nr. 6/2005) , som indeholder nærmere retningslinjer i forbindelse med håndhævelsen af miljøbeskyttelsesloven.

Der henvises også til Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008, om behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen . Der skal særligt gøres opmærksom på meddelelsens afsnit 5.2. omkring vejledende bødeniveauer, som er med udgangspunkt i forarbejderne til lov nr. 173 af 12. marts 2008.

De vejledende bødeniveauer ønskes anvendt som udgangspunkt for domstolens udmåling af bøder ved forskellige overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven og dets bekendtgørelser. Det vil dog fortsat afhænge af domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder, hvilken bøde, der skal udmåles i den enkelte konkrete sag.