Regler og vejledninger

Tilsynsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en række regler og vejledninger. Som udgangspunkt er kommunernes og Miljøstyrelsens decentrale enheders tilsyn omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og Husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Der kan være dele af tilsynet, f.eks. tilsyn med spildevand eller affald, der er dækket af andre dele af lovgivningen.

Dele af lovgivningen er udmøntet i bekendtgørelser. På tilsynsområdet er der f.eks. en bekendtgørelse om indberetninger om miljøgodkendelser og miljøtilsyn, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug, samt miljøtilsyn med visse virksomheder og husdyrbrug er omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingsbekendtgørelsen redegør nærmere for, hvornår en virksomhed eller husdyrbrug er omfattet af brugerbetaling.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, der giver anvisning på, hvordan de generelle tilsynsbestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven kan omsættes til praksis. Det gælder f.eks. vejledning om miljøtilsyn med virksomheder, håndhævelsesvejledningen og vejledning om differentieret miljøtilsyn.

På siderne herunder kan du læse mere om:

Kontakt tilsynshelpdesken