IMPEL

IMPEL - Implementation and Enforcement of Environmental Law - er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning

Netværket er dannet i 1992 som et uformelt netværk, men er nu formelt etableret som en NGO med generalforsamling, bestyrelse og eget sekretariat.

IMPEL er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa. IMPEL er en forkortelse for the European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law.

Læs mere om IMPEL på http://impel.eu/

IMPEL har pt. 37 medlemmer fra 32 lande (alle EU’s medlemslande, Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Norge, Tyrkiet og Island). EU Kommissionen deltager i arbejdet og financierer en stor del af det med LIFE+ midler. Miljøstyrelsen er dansk medlem, og via dette medlemskab har Danmark adgang til at deltage i samarbejdet og de mange projekter, der arbejdes med.

IMPEL arbejder i 3 clusters (klynger):

  • Cluster 1 – Forbedrede godkendelser, tilsyn og håndhævelse
  • Cluster TFS – Grænseoverskridende overførsel af affald
  • Cluster 3 – Bedre regulering

Disse clusters udvikler og gennemfører projekter. Projektdeltagerne udpeges af medlemmerne, og der har gennem tiden deltaget mange medarbejdere fra kommuner, amter og nu miljøcentre i IMPEL-projekter. Oversigt over igangværende og afsluttede projekter kan ses på http://impel.eu/projects . Her er også links til rapporter fra afsluttede projekter.

Hver tredje år afholdes en større og meget bred konference. Den seneste blev afholdt i Sibiu, Rumænien i 2009, og den næste planlægges afholdt på Malta i efteråret 2012.

IMPEL-projekter med dansk deltagelse

Energieffektivitet i miljøgodkendelser
I projektet arbejdes der på at udvikle en skabelon til at indarbejde energieffektivitet i ansøgninger om miljøgodkendelse og ved tilsyn.

Se dansk projektbeskrivelse

Håndhævelsesprojekt - ligheder og forskelle
Projektet skal undersøge definitioner for håndhævelse, sammenligne og diskutere forskellige strategier, og identificere god praksis og udfordringer i relation til håndhævelse, samt understøtte videndeling. Danmark er projektleder på projektet.

Se dansk projektbeskrivelse her