EU

  • EU
    Væsentlige dele af reguleringen af miljøområdet bygger på EU-retsakter, f.eks. direktiver. Det er Kommissionens målsætning, at direktiver fremover også skal indeholde bestemmelser om kontrol og tilsyn.
  • IMPEL
    IMPEL er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning. IMPEL er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa.'