EU

EU
Væsentlige dele af reguleringen af miljøområdet bygger på EU-retsakter, f.eks. direktiver. Det er Kommissionens målsætning, at direktiver fremover også skal indeholde bestemmelser om kontrol og tilsyn.

IMPEL
IMPEL er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning. IMPEL er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa.'