Branchebeskrivelse for udvalgte branchers miljøpåvirkninger

Her på siden kan du læse om miljøbelastning og aktiviteter i følgende tre brancher: jern- og metalmaskinværksteder, træ- og møbelindustri samt vognmandsvirksomheder mv.

Miljøstyrelsen har afsluttet et pilotprojekt, som beskriver miljøbelastning og aktiviteter fra udvalgte brancher. De 3 brancher er:

  1. Jern- og metalmaskinværksteder
  2. Træ- og møbelindustri samt
  3. Vognmandsvirksomheder

Branchebeskrivelserne henvender sig primært til virksomhederne, men også kommunale medarbejdere kan anvende pjecerne i miljøtilsynet. Målet med beskrivelserne er at lette virksomhedernes miljøarbejde.

Branchebeskrivelserne oplyser, hvilke miljøforhold virksomheden skal være opmærksom på i den daglige drift, hvad virksomheden kan gøre for at minimere belastningen, samt hvad der evt. vil blive tjekket i forbindelse med et miljøtilsyn.

Frem til december 2013 vil branchebeskrivelserne blive afprøvet. Er du en af de virksomheder, som branchebeskrivelserne retter sig mod eller  tilsynsmedarbejder i en kommune, som har lyst til at give dine erfaringer med brug af branchebeskrivelserne videre, kan du klikke på dette link:

Del dine erfaringer om branchebeskrivelserne